به گزارش افکارنیوز، امسال ولادت جوان امام حسین (ع) حضرت علی اکبر و یا همان روز جوان در کشور ما با دوران پر درد بحران ویروس کرونا مقارن  شده است.

ایثار و فداکاری جوانان در این بحران مثال زدنی است 

و چه زیبا جوانی از کادر درمانی کشور که مراسم ازدواج خود را به دلیل خدمت رسانی بیشتر بیماران به تعویق میاندازد و یا جوانانی جهادی  که در عرصه تولید ماسک و شوینده و مواد ضد عفونی کننده به ایفای نقش می پردازند و یا دیگری با ارسال ملزومات مورد نیاز کادر درمان به انجام مسیولیت اجتماعی فردی و یا شرکتی خود میپردازند.

از نظر جامعه شناسان جوانان به عنوان نیروی محرک ،منبع انرژی و موتور پیشران قطار توسعه و پیشرفت جوامع هستند 

آنها نقش بسزایی در تعیین جهت گیری و توسعه اقتصادی ،جوامع دارند 

بکار گیری از این عناصر کلیدی باعث پیشرفت ،صلح و امیدواری به آینده میگردد .

از شاخصه های توسعه انسانی سازمان ملل متحد که از طریق میزان توسعه و رفاه در کشورها ارزیابی میگردد میزان جمعیت جوان است که یک عامل جدی تغییر ،تحول و توسعه در تمام ابعاد پنداشته میشود و اگر کشورها جمعیت جوان شان را خوب مدیریت کنند به رفاه و توسعه دست خواهند یافت 

اگر به سطح توسعه و رفاه در تمام کشور نظر انداخته شود بیشترین سهم تلاش و کوشش در این راستا محصول کار جوانان بوده است 

سال ١٣٩٩ با نام گیری راهبردی مقام معظم رهبری به نام جهش تولید با جهش در اعتماد به جوانان کارآمد این حوزه و اتخاذ تصمیمات بنیادی و همسو شدن دستگاههای اجرایی مربوطه و داشتن نقشه راه بجای حرف و شعار زدگی و برگزاری سمینار میشود در جهت تحقق گام برداشت 

از موارد دیگر میتوان حذف قوانین خلق الساعه و اتخاذ سیاستهای تشویقی در جهت ایجاد رغبت و ورود صاحبان سرمایه در عرصه تولید را ذکر کرد 

چرا که جهش در این بخش نیازمند بازیگران جدید با سرمایه گزاریهای جدید میباشد و ایجاد بستر امن و جذاب از مقدمات آن است 

سعید اشتیاقی