وبسایت رسمی سعید اشتیاقی

مطالب ویژه

کلید مسائل اقتصادی در دست اصناف

سعید اشتیاقی در یادداشتی نوشت : نخستین روز تابستان را چند سالی هست که روز ملی اصناف نام گذاری کرده اند. اصنافی که از دیرباز در ایران فعالیت داشته و با نام های کسبه، بازار و یا بازاری شناخته شده اند و نقش پر رنگ و موثری را در اقتصاد کشور ایفا کرده اند.

خواندن نوشته»

عناوین اصلی