اشتیاقی در گفتگو با «اتاق نیوز» به ارزیابی فعالیت اتاق بازرگانی تهران در این دوره پرداخت و اظهار داشت: در خصوص نقاط مثبت عملکرد اتاق در این دوره می توان به شبکه سازی و ایجاد ارتباط موثر با تجار در سطح بین المللی  اشاره کرد از نظر من اتاق بازرگانی تهران در این دوره از شکل سنتی خود خارج شده و شاهد جوان گرایی در آن بودیم، اگر چه نمی توان گفت به صد درصد اهدافی که در ابتدای این دوره تعریف شده بودند، دست یافتند ولی می توان گفت نسبت به دوره قبل عملکرد بهتری داشته است .

 این فعال اقتصادی کشور با اشاره به اینکه برخی نقص ها در فعالیت اتاق وجود دارد که جای کار بر روی آن است، افزود: درانتخاب اعضای اتاق و هیات نمایندگان باید تلاش شود کارآفرینان واقعی و افرادی که دارای اظهار نامه مالیاتی و لیست بیمه هستند اجازه ورود به اتاق را پیدا کنند، نه اینکه قبل از انتخابات اتاق از پست های خود جهت عضویت در اتاق استعفا داده و همچنین با هر چه بیشتر بها دادن به جوانان شاهد جوانگرایی در اتاق باشیم و از پتانسیل نیروی جوان در اتاق بهرمند شویم .

 کاندیدای انتخابات اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: اتاق بازرگانی باید محفل بازرگانان و تجار باشد نه باشگاه ثروتمندان، فعالان اقتصادی واقعی که درد صنعت و اقتصاد کشور را می دانند باید در پست هاتی مدیریتی آن قرار گیرند و نه اینکه از بدنه دولت به این اتاق رسوخ کرده و اداره امور را به دست گیرند .

 وی با اشاره به اینکه در این دوره فعالیت اتاق شاهد شبکه سازی، تعاملات خوب و رفت و آمدهای سیاسی و اقتصادی زیادی بودیم، گفت: اما این فعالیت ها خروجی خوبی نداشت و دراین دوره موفق نشدند کار را به نتیجه برسانند .

 اشتیاقی در خصوص انتخابات اظهار داشت: انتخابات اتاق بازرگانی نیازمند تدوین قانونی است که اجازه انتخاب اعضای هیات نمایندگان ار برای دو دوره به اعضا ندهد، زیرا هر سازمانی برای تعالی نیازمند ورودی و خروجی بوده که این امر درخصوص اصناف هم صدق می کند و با وضع این قانون عرصه برای جوانان باز می شود .

 وی ادامه داد: به نظر می رسد شرایط نابسامان اقتصادی بر انتخابات این دوره تاثیر گذار بوده و تعداد کاندیداهای این دوره نسبت به دوره قبلی با کاهش مواجه شده است، شاید با توجه به این شرایط فعالین اقتصادی چندان به اتاق خوش بین نیستند ولی ورود افراد جدید به هیات نمایندگان دوره نهم می تواند ادامه دهنده سیاست های گذشته این تشکل با رویه نو و استفاده از جوانان باشد و اصلاحات باید در تمامی بسترها صورت گیرد .

 کاندیدای دوره نهم انتخابات اتاق بازرگانی تهران هدف خود از کاندیدا شدن را ترویج جوانگرایی و جانشین برداری دانست و افزود: استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی واقعی که درد فعالان اقتصادی و مشکلات آنها را اعم از مشکلات بیمه و گمرگ و ارتباط با سایر سازمان ها را می داند از یگر مواردی است که بنده را به کاندید شدن ترغیب کرد زیرا خود در این عرصه فعالیت داشته و دارم مشکلات را از نزدیک لمس کرده ام