سعید اشتیاقی، کاندیدای نهمین دوره انتخابات هیئت نمایندگان اتاق تهران در یادداشتی از ویژگی اعضای هیئت نمایندگان نوشت: معتمد نظام باشند و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی باشند و در سطح راهبردی و کلان، تامین منافع ملی را در نظر بگیرند، از نظر شناختی مسلط به شرایط جهان، منطقه و کشور باشند و نقاط ضعف و قوت اقتصاد ایران و پتانسیل بخش خصوصی را بدانند.

لازم است راهبرد رهبری انقلاب برای بهره گیری از ظرفیت جوانان دانشمند، پرانگیزه و خوش کارنامه در کنار پیشکسوتانی که دلمشغولی شان منافع ملی است در اتاق محقق شود.
رای لیستی در نهایت برندگان را متعهد خواهد ساخت تا درقبال برنامه ها و عملکرد اعضای لیست خود پاسخگو باشند. اگرچه دیده می شود در لیستها غالبا افراد ضعیف گنجانده شده اند و فقط جنبه پر کردن لیست را دارند.

“اتاقی برای همه” در دوره جدید اتاق ها، می تواند باشگاه تامین منافع ملی و منافع همه بخش خصوصی باشد و این مهم میسر نمی شود مگر آنکه توانایی حرفه ای، انگیزه جوانی و دانش روز در کنار هم قرار بگیرد و بهترین پیشکسوتان و جوانان فعال در یک لیست قرار بگیرند.

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید